Solexen, mien grote liefde

Solexen is mien lust en mien beven,
‘k zal dur alles veur op wil’n gaeven
al mien leven lang sport nr. 1
zoals dissen sport is d’r gin één
das tog raar ik bun eiluk een griet
maar wat andren zegt boeit mig niet
al mien vrienden bunt verzot op dezen snelle sport
de wieve kunt het nit begrieppen
waarom wie ons zo an dissen sport blieft vergrieppen
balletjes schuppen is niks voor mie,
gif mien solex moar wat snelheid d’r bie.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.