Gedichten

Kerstgedicht

Wat is tur tog aan de hand
Ut lik hier wal nun toverland
De leampkes fonkeld deur de nag
de leu wot weer saamn e brag
Witte flokskes dwarrelt hen en weer
dat gif tog nun dondersen sweer
De karststarre skient helder en kloar
Veur alle Vleermoesangels nun glukkig Niejjoar